Afkortingen

C.L.V. = Coöp Landbouw Vereniging

G.O.L.S. = Geldersch Overijsselse Lokaal Spoorweg-maatschappij

G.T.W. = Geldersche Tramwegen

H.S.M. = Hollandsche (IJzeren) Spoorweg-maatschappij

N.W.S. = Nederlandsch Westfaalse Spoorweg-maatschappij

V.V.V. = Vereniging Vreemdelingen Verkeer