Geschiedenis

Zelhem lag eeuwenlang geisoleerd in de Achterhoek. De Zuid-Noord verbindingen (Hessenwegen) vanuit Duitsland liepen bij voorkeur via Hengelo Gld. naar Doesburg, Zutphen en Deventer en deed nauwelijks het dorp Zelhem aan. De Romienendiek en de Aaltenseweg waren toen de ‘snelweg’ door de Achterhoek naar het Midden en Westen van ons land. Verder was er in Oostelijke richting een groot veengebied, dat een natuurlijke barrière vormde tussen Zelhem en Ruurlo. Beide dorpen hebben dan ook geen of weinig invloed op elkaar gehad, wat moge blijken uit verschillen in bouwstijl en streektaal. Verder was er vóór de aanleg van de spoorlijn nog geen optimale verbinding met Doetinchem.

image

Op deze kaart uit 1883 is de geplande spoorweg van Doetinchem naar Ruurlo is al ingetekend.

 

image

Staatscourant van 6 mei 1884 met het besluit tot onteigening benodigde gronden voor de aanleg van de spoorweg.

De spoorbaan is geopend in het jaar 1885 als onderdeel van het netwerk van de GOLS (Geldersch-Overijsselsche Lokaalspoorweg Maatschappij) voor reizigers- en goederenvervoer.

image

 

De komst van de allereerste trein in Zelhem op 15 juli 1885 veroorzaakte nogal wat commotie.  Men moest duidelijk wennen aan het ‘ijzerenpaard’ en  de veeranderingen die dat teweeg bracht.

In de beginjaren werd veelvuldig van de nieuwe mogelijkheid tot reizen en goederenvervoer gebruik gemaakt. Het spoorwegemplacement en het stationsgebouw moesten dan ook al snel vergroot worden. Het spoorwegemplacement werd een waar knooppunt naar allerhande bedrijven en loodsen, die deels nog aanwezig zijn. Het stationsgebouw kreeg een verdieping en er werd een wachtkamer aangebouwd.  Door de economische crisis en de opkomst van het busvervoer in de 20-er jaren daalde het personenvervoer. Ook de verbetering van de Doetinchemseweg en de aanleg van de Ruurloseweg heeft bijgedragen aan de teloorgang van de spoorbaan.

De spoorlijn tussen Zelhem en Ruurlo werd  op 22 mei 1937 voor alle vervoer gesloten en het tracé zal worden opgebroken. Het baanvak Doetinchem – Zelhem blijft alleen nog een tijdje open voor goederenvervoer.

image

Algemeen Handelsblad 2 april 1937

Het goederenvervoer tussen Doetinchem en Zelhem voorzag wel in een grote behoefte o.a. voor de Coöperatieve Landbouwvereniging en Houthandel Oldenboom en bleef functioneren tot 1972. Op last van de Duitse bezetting werd de lijn Doetinchem – Zelhem in 1942 opgebroken, maar op 13 mei 1948 kon het goederenvervoer op de opnieuw aangelegde spoorlijn weer worden hervat. Dit duurde tot 28 mei 1972. Toen werden er een groot aantal kleine goederenlijnen gesloten waaronder Doetinchem – Zelhem. In 1977 werden de rails weggehaald en kwam er definitief een eind aan de spoorlijn en is nu het fietspad naar Doetinchem. Ongeveer halverwege vindt u in de berm een monumentje waar ook een deel van de geschiedenis van de oude spoorbaan te lezen is.