Emplacement

Vanaf de opening in 1885 lagen de activiteiten op en rond het stationsgebouw. In het begin werd vooral ingezet op personenvervoer o.a. ter bevordering het plaatselijk toerisme. Zelhem kreeg o.a. landelijke bekendheid als geliefde plek voor kunstenaars en kunstschilders. Maar er ontwikkelde zich met de jaren (huidige Dr. Grashuisstraat) een enorm emplacement met loodsen, sporen en zijsporen. Met de komst van de CLV, Houthandel Oldenboom, van Zadelhoff enz. werd de tot de opheffing van het spoor in 1937 een absoluut hoogtepunt bereikt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de plaatselijk bedrijven en ondernemers na de oorlog alles in het werkgesteld hebben om de spoorverbinding met Doetinchem weer in ere te herstellen.

image

Overgang Brinkweg

Rond 1900 begon de bebouwings ontwikkeling rondom het station en emplacement. Er kwamen maar liefst twee café’s waarvan het Stations Koffiehuis nog steeds bestaat.

In het jaar 1905 bouwt de heer G. Looman het Stations Koffiehuis aan de Spoorwegstraat 3. Hij runde op die locatie tevens een handel in kunstmest en brandstoffen.

image

Stations Koffiehuis (tekening Henk Ooijman)

In de Graafschap Bode van 2-5-1906 wordt vermeld dat de heer W.C. Ermeling een bouwterrein aan de spoorweg heeft verkocht om een pension te kunnen bouwen in de buurt van dat van de heer Looman. In die periode was men druk om toeristen naar Zelhem te halen. Het 2e café-pension werd gebouwd aan de Spoorwegstraat 5 en kreeg de naam Spoorzicht.

image

Graafschap Bode 2-5-1906

 

image

Kadasterkaart voordat de CLV gebouwd is met 2 bebouwde percelen (café’s).

image

 

image

Beide café’s zijn door een tuin(pad) met elkaar verbonden

Bovenstaande foto is gemaakt omstreeks 1926 vanaf de Coöperatie. De twee loodsen langs het spoor waren respectievelijk van de CLV en van de fa. Coops. Verder naar achteren de veewaag en het stationsgebouw. Rechts daarvan tot aan de Halseweg is Houthandel Oldenboom te zien.

image

 

image

 

In augustus 1907 worden beide café’s te koop aangeboden. Het Stations Koffiehuis wordt overgenomen door David Berendsen jr. hij was afkomstig van Hotel Het Roode Hert aan de Doetinchemseweg.

Gerhard Looman  ???? Tot overlijden 1918 ? Verschillende bewoners en langzamerhand via huisvesting werknemers overgegaan in kantoor CLV. Daarna van Londen meubelen ZELON.

Op deze foto uit ongeveer 1925 is mooi te zien, dat de loods van de fa. Coops bij de veewaag nog maar voor de helft gebouwd is. De veewaag stond aan het einde van de Stationsstraat en de overgang naar het terrein van Oldenboom werd afgezet met hekken. Het hoge gebouw achteraan links (achter de hoge boom) is het station. Tussen het station en de veewaad door gezien op de achtergrond, het gesloopte huis aan de Halseweg waar ‘de dames Oldenboom’ zijn geboren.

 

image

 

image

image

image

 

Het emplacement groeide en in 1927 kwam er (ondanks de economische crisis) een aftakking voor de Coöp Landbouw Vereniging en in 1931 werd nog een 2e perron gemaakt voor het goederenvervoer.

image

 

 

 

image

image

image

 

 

 

 

 

 

 

 

Het goederenvervoer zette in op de agrarische ontwikkeling van de gemeente (ruim 8.000 ha.) en borduurde min of meer voort op de ontginningen in het Wolfersveen; aanvoer, overslag en opslag van kunstmest en andere landbouwbehoeften.

 

Het is nu nog moeilijk voor te stellen wanneer men over de Dr. Grashuisstraat gaat, maar er was destijds heel veel bedrijvigheid. In het Jaarverslag van de CLV 1931 staat te lezen, dat er maar liefst 628 wagonladingen van 10.000 kg. landbouwgoederen aangevoerd zijn.

imageimage

Van Zadelhoff was ook een actieve ondernemer in die periode veelvuldig gebruik maakte van het spoor.

image

Het meest van het spoor gebruik gemaakt werd waarschijnlijk door Oldenboom.

image

 

 

Ongelukken enz. bij al die bedrijvigheid

image

 

 

De Duitse bezetters maakten een einde aan deze bedrijvigheid. Zij hebben in 1942 rails enz. afgebroken.

 

Na de bevrijding wilden bestaande bedrijven hun activiteiten weer opnemen en werden inspanningen gedaan om het tracé van en naar Doetinchem weer aan te leggen.
Op 13 mei 1948 kon het goederenvervoer weer worden hervat.
De meeste Zelhemmers kennen nog wel ‘de Sik’ een soort trek/duw locomotief die ingezet werd voor dit soort transporten.
image
In 1960 werd nog aan een aansluiting voor papierfabriek Vromen overwogen.
In 1963 werden plannen gemaakt om wat nu de Dr. Grashuisstraat is op de schop te nemen. Alleen heeft het in de praktijk war langer geduurd voordat het er uitzag zoals nu.

image image

 

Een definitief einde kwam op 28 mei 1972 met de sluiting van een groot aantal kleine goederenlijnen in Oost Nederland waaronder Doetinchem – Ruurlo. In 1977 werden de rails weggehaald en kwam er een einde aan een stukje economische geschiedenis voor Zelhem. Terug kwam een mooi fietspad, dat intensief gebruikt wordt door scholieren en bezoekers van de wekelijkse markt in Doetinchem.