Wolfersveen

Op 15 juli 1885 werd de spoorlijn Doetinchem – Ruurlo van de G.O.L.S. geopend. Vanaf de beginjaren was er een bescheiden laadplaats voor hout. Als halte voor het personen vervoer was deze stopplaats van geringe betekenis. Bij de aan- en afvoer van goederen ten behoeve van de ontginning van het veengebied en als laadplaats van hout des te meer. In 1919 kocht F. de Fremery van de “NV De ontginning Het Wolfersveen” 120 ha bos-, heide- en veengrond voor zijn zoon. Het goederenvervoer nam toe, afvoer van hout naar de mijnen in Zuid-Limburg en de aanvoer van kunstmest e.d. om de ontgonnen grond enigszins vruchtbaar te maken.

Landbouwschuur 1920
Stukje uit de Gelderlander 1985 of 1989 toevoegen !!!!!

image

image

Het zgn. Wissel, halte Wolfersveen, met landbouwschuur (1920).

 

 

image

Algemeen Handelsblad 22 april 1921

 

Op 1 juni 1921 werd er een halte (zeer bescheiden stationnetje) voor het personenvervoer geopend.
image
De trein stopte alleen op verzoek. Wilde men in het Wolfersveen instappen dan moest een vlag gehesen worden, zodat de trein kon stoppen. Wanneer men uitstappen wilde dan moest men tijdig de machinist waarschuwen. Gebruik hiervan werd voornamelijk door de familie de Fremery gemaakt. De Fremery ging ’s zomers dagelijks met de trein op en neer naar Amsterdam (waar hij op de Herengracht werkte). Familievriend A. van Hasselt was directielid van de “Hollandsche Spoorweg-Maatschappij” (H.S.M.) en zal zeker meegedacht hebben bij de totstandkoming van deze halte in het bos.
image

 

 

 

image

Op 22 mei 1937 reed de laatste personentrein. De spoorbaan is daarna echter nog een tijd in gebruik geweest voor goederenvervoer. In de 2e wereld oorlog werd de spoorlijn Doetinchem – Ruurlo door de Duitse bezetters opgebroken. Ze namen het ijzer van de rails mee om dat om te smelten tot wapens.